Descarrega AQUÍ l’autorització de menors 53k

  • L’edat mínima per poder participar és de 14 anys complerts el dia de la prova.
  • Tots els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització paterna/materna o de tutor/a legal.
  • Els menors amb 14 i 15 anys estan obligats a anar acompanyats d’un adult, inscrit també a la caminada, durant tot el recorregut i el dret d’admissió recau a criteri de l’organització. Si aquest menor abandona la caminada, el seu acompanyant també ho haurà de fer.